Asesoría Fiscal

Confiança i efectivitat

Redueix la teva càrrega fiscal i maximitza l’estalvi. Oferim un servei actualitzat permanentment; sabrà en tot moment quines són les seves obligacions fiscals i quin és el perfil més convenient per al seu negoci.

Truca ara

És hora d'optimitzar la teva fiscalitat

Tria les millors condicions de tributació d'acord amb la legalitat vigent
Truca ara
 • Revisió i, si escau, confecció de tots els impostos indirectes ( IVA ), models 303, 390 i directes (IRPF i Impost de Societats), models 111, 115, 130, 180, 190. Declaracions informatives, models 184, 347, 349 .
 • Gestió d’ajornaments, retencions i pagaments a compte, model 202.
 • Assistència davant Procediments tributaris, recursos administratius, comprovacions i certificats tributaris.
 • Assistència i defensa en Inspeccions tributàries, la importància de la derivació de responsabilitat, reclamacions econòmiques-administratives, recursos contenciosos administratius i d’interposició.
 • Due diligence: Revisió d’impostos, inspeccions fiscals, anàlisi de possibles contingències fiscals.
 • Notificacions 060 esborranys i declaracions de renda.
 • Assessorament permanent sobre novetats legals en matèria fiscal.
 • Model 720. Declaració de béns i drets a l’estranger.

 • Presentació de tots els impostos de forma telemàtica.
 • Elaboració, presentació i dipòsit de Comptes Anuals al Registre Mercantil pertinent.
 • Definició de la política fiscal i planificació de les operacions del Impost valor afegit i impostos de societats. Model 200. Reserves de capitalització i anivellament.

Altres serveis que et poden interessar: