Asesoría Laboral y de Recursos Humanos

Gestió de persones i talent

Aportem confiança en els tràmits relacionats amb el Dret Laboral i la Seguretat Social. Ajudem a les empreses a incorporar els perfils amb millor talent.

CONTACTA ONLINE

Assessoria laboral online

Descobreix la millor gestió per a empreses, autònoms i treballadors.
CONTACTA ONLINE
 • Inspecció de Treball.
 • Confecció de nòmines, altes i baixes d’empresa. Règim general i autònoms.
 • Emissió de certificacions de retencions de treballadors i professionals.
 • Informe de Costos Salarials.
 • Confecció de declaracions fiscals models 111, 130 i 190 del I.R.P.F
 • Sol·licitud de pensió per jubilació i prestacions públiques.
 • Tramitació parts de malaltia o accident i expedients d’Incapacitat Temporal.
 • Cartes d’acomiadament (voluntari, disciplinari, improcedent, objectiu). Carta de sanció, carta d’advertència i modificació substancial de les condicions de treball o de trasllat.

 • Pla de Prevenció de Riscos Laborals i Vigilància de la Salut.

 • Valoració de les competències professionals del candidat.

 • Comunicació organitzacional.

 • Anàlisi d’aptituds: Lideratge i treball en equip

 • Avís de la data de venciment de contractes temporals i notificacions de fi de contracte.

 • Emplenament de pròrrogues encarregant-nos de la seva presentació telemàtica.

 • Certificats d’empresa dels treballadors que finalitzin la seva relació laboral.

 • Altes, baixes, variacions de dades de treballadors en la Seguretat Social.

 • Auditories Soci-Laborals.

 • Obertura centres de treball.

 • Sous i incentius.

Altres serveis que et poden interessar: